THIEU LAM TU

NGŨ TÂM MÔN QUY: 1-Tín Tâm : tín môn - tín sư - tín nghĩa 2-CaoThượngTâm :thượng nghĩa-thượng trách-thượng võ 3-Tôn Trọng Tâm :tôn trọng mọi người 4-Kiên Nhẩn Tâm :ý chí kiên nhẩn 5-Quyết Chánh Tâm : quyết làm điều chánh

Tuesday, September 28, 2004

nguoi hoc vo can:

Lấy võ thuật làm trọng: người học võ chỉ nên chăm chú luyện võ, trau dồi học hỏi về võ, các hoạt động đều nhằm tăng kiến thức và kỹ thuật võ.
- Vào võ trường là để luyện tập, không nói chuyện phiếm. Nhiều võ đường võ sinh lâu năm chỉ đứng nói chuyện phiếm hoặc giảng giải cho các võ sinh mới học, và biếng nhác luyện tập nên kỹ thuật nói và trọng lượng ngày càng tăng, võ thuật ngày càng giảm.
- Không bàn quá nhiều chuyện võ đạo, võ đức, học làm người... Chùa chiền nhà thờ dạy ta đạo đức hay hơn võ đường. Cha mẹ thầy cô giáo dạy ta học làm người hay hơn thầy dạy võ. Nhiều môn phái dạy võ đức võ đạo liên miên cũng không làm cho họ chia phe phái căm ghét nhau hơn kẻ thù.
- Không chú trọng những hoạt động sinh hoạt ngoài lề quá mức làm xao lãng chuyện tập võ.

Tôn trọng truyền thống: hệ thống bài quyền, nguyên tắc môn võ không nên thay đổi xoàn xoạt vì sức ép các môn võ khác, hoặc vì sức ép xã hội. Các bài quyền thảo đã được các võ sư nhiều đời bổ sung qua kinh nghiệm chiến đấu sống còn, không lẽ nào người hôm nay chưa hiểu rõ không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu sống còn đã muốn đổi thay. Thiếu Lâm lấy cương làm trọng. Karate cũng lấy cương mãnh làm chính. Các môn võ đó không vì những môn Thái Cực Quyền, Aikido mà vội vã sửa đổi cách luyện tập, lấy cương nhu hỗn hợp phối triển, ... Hình Ý Quyền có phương châm là chất phác giản dị, sẽ không thay đổi theo Thái Cực Quyền, Bát Quái Quyền tập đi quyền theo đường tròn, ... Vì thế các môn võ này đã tồn tại lâu đời và phát huy được cái hay của nó.

Phát triển võ thuật là chất chứ không phải lượng: nhiều người thích môn võ mình được dương danh bằng cách đổi thay cho dễ để chiêu dụ nhiều người

0 Comments:

Post a Comment

<< Home